Nauji anglų k. vadovėliai ir mokymo priemonės

1. Liutkus G. Anglų kalba. Veiksmažodžiai. K., 2017

2. Raškauskienė A. ir kt. Listening and Reading for Exams. K., 2017

3. Wright A. ir kt. Games for Language Learning. Cambridge, 2017

4. Thornbury S. How to teach Grammar. Cambridge, 2017

5. Baker A. Tree or Three. Cambridge, 2017