Nauji vadovėliai ir mokymo priemonės

1. Kanišauskaitė I. ir kt. Literatūros vadovėlis 10 kl. I dalis. V., 2017

2. Džežulskienė J. Lietuvių kalba 10 kl. V., 2017